Indrayani rice is a typical pleasing aromatic sweet-smelling grain. This rice is grown mainly in the western region of Maharashtra and some regions of Nashik. It has a medium-sized grain. Indrayani rice becomes quite sticky, so you may want to use a little less water in it while cooking.
Indrayani rice is well recognized for supporting digestion, boosting metabolism, promoting weight loss, and retaining gut health. It also delays the ageing process while giving the body a crucial dose of vitamin B1. Regular consumption of Indrayani rice helps to stabilize blood sugar levels and strengthen immunity.

Indrayani-ris är ett typiskt behagligt aromatiskt sötdoftande korn. Detta ris odlas huvudsakligen i den västra regionen Maharashtra och vissa regioner i Nashik. Den har en medelstor korn. Indrayani ris blir ganska klibbigt, så du kanske vill använda lite mindre vatten i det under matlagning. Indrayani-ris är välkänt för att stödja matsmältningen, öka ämnesomsättningen, främja viktminskning och bibehålla maghälsa. Det fördröjer också åldrandet samtidigt som det ger kroppen en avgörande dos av vitamin B1. Regelbunden konsumtion av Indrayani-ris hjälper till att stabilisera blodsockernivåerna och stärka immuniteten.


                    

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Deccan Indrayani Rice 5 Kgs”